Acreditacions

Som una empresa especialitzada en l’àmbit de l’atenció domiciliària per a gent gran vinculada a la Llei de la Dependència.

Inscrita al Registre d’Entitats, Serveis
i Establiments Socials Nº S10436

La dependència és un estat que no heu d’afrontar sols, estem amb vosaltres i per vosaltres

Forma part de la nostra tasca donar suport a les famílies que tenen a càrrec persones beneficiàries del Grau de Dependència. Igualment també informem i ajudem a aquelles persones que encara han de començar el procés de tramitació i no saben com fer-ho.

 

Són els diferents tècnics de l’àmbit social d’UNICUIDA els qui estan a disposició d’aquests usuaris.

 

Informen de com es fa el procés de reconeixement del grau de dependència i quina documentació es requereix per presentar la sol·licitud.

 

Us podem orientar sobre l’import a percebre i la manera per la qual la prestació es pot vincular als serveis d’atenció  domiciliària que oferim a UNICUIDA a l’ésser una empresa proveïdora de Serveis a la Dependència acreditada per la Generalitat de Catalunya pel Departament de Benestar i Família.

Inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials Nº S10436

Et podem ajudar?