Cura de les persones

Higiene, mobilització, reforç a l'autonomia

Activitats bàsiques de la vida diària (ABVD)

El personal d’UNICUIDA està capacitat per a donar un servei en el qual, el seu objectiu és dotar d’autonomia personal a l’usuari a través de l’acompanyament, cures i supervisió en tot moment.

 

Higiene personal

Els cuidadors faran que aquesta tasca sigui el més còmoda possible per als nostres usuaris, evitant ser invasius, anant amb compte en la condícia diària de manera delicada i respectuosa cap a la persona.

 

Mobilització de l’usuari

En aixecar-se:
Serà de vital importància respectar els temps de l’usuari, un bon despertar amb calma i cura farà que el dia comenci de la millor manera.

En ficar-se al llit:
La nit és un moment important en el qual, el cuidador vetllarà per un bon descans de l’usuari, tenint en compte com és la millor postura corporal per a això. La persona rebrà l’atenció adequada en cas d’insomni, sentint-se acompanyada i atesa en tot moment.

Ajuda en vestir-se

D’una banda es triaran les peces més adequades per a la seva comoditat, respectant l’opinió dels nostres usuaris al respecte.
Per una altra, es tindrà en compte la seva autonomia en vestir-se, intervenint en funció de les necessitats de la persona atesa.

UNICUIDA apel·la per una atenció de qualitat, on la persona és el que més importa.

Inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials Nº S10436

Et podem ajudar?