Nutrició

Preparació, seguiment i control de dietes.

La base d’una bona alimentació és trobar l’equilibri perfecte entre les preferències de la persona i el que realment necessita ingerir per al seu benestar físic.

La tasca principal d’els/les cuidadors/es d’UNICUIDA és trobar el punt d’inflexió on les necessitats nutricionals estiguin cobertes i a més a més l’usuari tingui a la seva disposició aquells aliments que més li agraden.

Es tindran en compte incloure en la dieta aliments recomanats com a energètics per a aquells usuaris que la seva energia es vegi minvada.

D’altra banda, es motivarà la ingesta d’aliments saludables en els casos que la gana es vegi reduïda, sigui pels canvis en l’aparell digestiu propis de l’edat, conseqüències de prendre certs medicaments, un estat d’ànim baix o qualsevol altra situació que impedeixi una correcta alimentació, sempre sota les pautes mèdiques establertes i informant al coordinador del servei perquè sigui inclòs en el seu informe sociosanitari.

UNICUIDA apel·la per una atenció de qualitat, on la persona és el que més importa.

Inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials Nº S10436

Et podem ajudar?