La salut dels nostres usuaris

Control mèdic, cures bàsiques, suport hospitalari.

Control mèdic

Els cuidadors/es d’UNICUIDA són una figura important pel que fa a la salut dels usuaris, sent a vegades el nexe més pròxim entre el metge i el pacient. Per a tranquil·litat de les famílies, se seguiran les indicacions mèdiques prescrites i es mantindrà un seguiment periòdic dels tractaments requerits.

 

Presa de medicació

Una òptima gestió de la medicació és essencial per a donar seguretat, per a això és important que els cuidadors/es tinguin a la seva disposició la pauta mèdica prescrita pel metge de família, i que siguin informats dels canvis pertinents.


Visita mèdica

Els usuaris que així ho requereixin, seran acompanyats a la consulta mèdica pels nostres cuidadors, portant un control de les cites programades. S’asseguraran que entengui les indicacions establertes per part del metge, canvi de tractaments, de preses de medicaments, proves etc.

Cures bàsiques

En els casos que sigui necessari, es faran cures bàsiques ja sigui per deterioració de la pell o ferides superficials. Si la complexitat de la situació no ho permet, demanaran assessorament al sanitari de guàrdia del centre d’atenció primària referent.

Hospitalització

UNICUIDA brinda el suport necessari les 24 hores a persones que requereixi serveis de cuidador/a en cas d’hospitalització d’un familiar.
Entenem que tenir un ésser estimat fora de la nostra llar no és fàcil, per això donem suport emocional, acompanyament en tot el procés d’hospitalització per donar tranquil·litat als familiars més pròxims de l’usuari.

UNICUIDA apel·la per una atenció de qualitat, on la persona és el que més importa.

Inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials Nº S10436

Et podem ajudar?