Socialització

Oci, acompanyament, promoció d’activitats.

Processos físics, psíquics i de socialització

La salut no és només absència de malaltia, també inclou un estat de benestar físic, psíquic i social.

A UNICUIDA som conscients que els processos de socialització, acompanyat de bon estat físic i mental són fonamentals per a portar una vida plena.

L’oci, a través de la interacció d’altres persones és un important catalitzador d’emocions positives, la qual cosa es tradueix en un estat de benestar ple. Sentir-se acompanyat i recolzat en tot moment facilita el control dels sentiments i dona seguretat a la persona atesa.

Compartir activitats que activin i exercitin la memòria a través de jocs de taula o en la realització de les tasques quotidianes com és el cas de preparar una recepta de cuina, són beneficiosos per a mantenir uns paràmetres cognitius òptims.

Si a això li sumem exercici físic, el cos s’enforteix en tots els sentits, aconseguint un equilibri personal que es veurà reflectit en la salut a llarg termini.

El valor del nostre servei es troba en l’acompanyament, l’escolta activa i en el seguiment professional que permet ajustar nous recursos a les necessitats que van sorgint.

UNICUIDA apel·la per una atenció de qualitat, on la persona és el que més importa.

Inscrita al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials Nº S10436

Et podem ajudar?